Gladiators News · All Teams Schedule: Week of Nov 26 – Dec 02


Nov
26

Girls Varsity Soccer vs. Pomona Catholic High School

Pomona Catholic
3:15 pm | Gladstone

Nov
26

Boys Varsity Soccer vs. Charter Oak High School

Charter Oak
3:15 pm | Gladstone High School

Nov
27

Girls Varsity Soccer vs. Charter Oak High School

Charter Oak
3:15 pm | Gladstone

Nov
27

Nov
27

Boys Junior Varsity Basketball vs. Edgewood High School

Edgewood
4:45 pm | Gladstone High School

Nov
27

Boys Varsity Basketball vs. Edgewood High School

Edgewood
6:00 pm | Gladstone High School

Nov
29

Boys Varsity Soccer vs. Rosemead High School

Rosemead
3:15 pm | Gladstone High School

Nov
29

Girls Varsity Soccer at Rosemead High School

Rosemead
3:15 pm | Rosemead High School

Nov
29

Girls Junior Varsity Soccer at Rosemead High School

Rosemead
3:15 pm | Rosemead High School

Nov
29

Boys Junior Varsity Basketball vs. Rosemead High School

Rosemead
4:45 pm | Gladstone High School

Nov
29

Boys Varsity Basketball vs. Rosemead High School

Rosemead
6:00 pm | Gladstone High School

Nov
30

Nov
30

Dec
01

Girls Varsity Soccer vs. Montclair High School

Ganesha Tournament
8:00 am | Ganesha

Dec
01

Girls Junior Varsity Soccer vs. Glendora High School

Ganesha Tournament
11:45 am | Ganesha

Dec
01

Girls Varsity Soccer vs. Glendora High School

Ganesha Tournament
1:00 pm | Ganesha

Dec
01

Girls Junior Varsity Soccer vs. Garey High School

Ganesha Tournament
2:15 pm | Ganesha